تعامل یا تقابل
73 بازدید
محل نشر: نشریه معارف
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/2/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این مقاله که به شکل گفتگو است، وظایف اداره ارزشیابی و روشهای متعدد ارزشیابی از اساتید معارف ذکر شده است. و به سوالات رایج در این زمینه پاسخ داده شده است.
دانلود